Gdpr -zaštita podataka

GDPR I Video nadzor

Princip koji Jasno opravdava svrhu. Ne znam dokle ste vi u Vašoj tvrtci došli s prilagodbom ali Vas čeka hrpa posla

Video nadzor i prilagodba:

– Dokumentirati i opisati jasno opravdanu svrhe korištenja video nadzornog sustava;

– Dokumentirati zbog čega se konkretno informacija prikuplja;

– Dokumentirati za šta konkretno će se informacija koristiti; od strane koga; koliko vremenski dugo;

 

Potrebne akcije u cilju usaglašavanja:

– Osigurati postavljanje obavijesti o tome gde ispitanici mogu pronaći više informacija;

– Osigurati informacije dostupne svakom ispitaniku o svrsi prikupljanja informacija, vrsti obrađene informacije, vremenu zadržavanja informacija, i sl;

– Navedene prilagodbe se rješavaju internim dokumentima i procedurama, što je   obaveza i odgovornost Data Controller-a(vlasnika video nadzor sistema), ne izvođača.

 

Princip: Privatnost u projektiranju sustava:

 

-Tvrtke moraju pažljivo razmotriti i dokumentirati na koji način su video nadzorni sustavi projektirani, kako bi ostali u okvirima prethodno navedenih ciljeva;

– Pažnja se mora obratiti da se ne arhiviraju osobni podaci onih koji su van perimetra uporabe sustava (npr. susjedne javne površine ii aktivnosti ispitanika koje se tu odvijaju);

– Pažljivo razmotriti već prilikom projektiranja ko treba da vidi koje informacije (npr. uživo snimak, arhivirani snimak, u kojim vremenskim okvirima, u kojoj rezoluciji, itd.); takođe definirati samim projektom i tko može da pristupa video nadzornim snimcima putem pretrage;

Potrebne akcije u cilju usaglašavanja:

– Koristite softwerske  alate kako biste omogućili različite rezolucije u različitim točkama u sceni kamere, kako biste definirali vrijeme zadržavanja video nadzorne arhive i sl;

– Revidirajte i definirajte uloge i odgovornosti za operatere, predstavnike tijela javne ovlasti, sistem administratore, kao i za ostale osobe kojima je omogućen  pristup sustavu;

– Razmotrite ograničavanje pristupa snimljenom video zapisu za operatere, ili u potpunosti; ili samo na video arhivu koja je snimljena od momenta kada se taj konkretan operater posljednji put logirao u sustav; ili omogućiti operaterima pristup snimljenom video zapisu, samo uz pomoć sistema dualne autorizacije;

– Osigurajte da je lozinka administratorskog nivoa poznata samo određenim osobama i da se ovaj nivo koristi samo za administrativne zadatke;

Ako ste još na početku i neznate odakle krenuti javite se nama  home@kam-bell.hr