OPTIKA DOLAZI U NAŠ GRAD

Razvoj tehnologije doveo je do toga da danas gotovo svi u zgradama imaju internet, brzine tog interneta rastu sve više, usluge su sve kvalitetnije. Da bi svaki suvlasnik (i stanar) dobio uslugu interneta i televizije u svome stanu, u ulazu zgrade moraju biti provučeni kabeli. Kako se mijenja tehnologija, tako je došlo vrijeme da se i u našem gradu sve više se postavljaju optički kabeli koji  osiguravaju veću brzinu i stabilnije usluge.

NOVE INSTALACIJE

Da bi mi građani imali dostupan širokopojasni pristup brzinama iznad 100 Mbit/s, potrebno je svjetlovodne niti (optičke kabele) dovesti do prostora krajnjeg korisnika do same točke predaje usluge a to je modem s optičkim priključkom

 

U slučaju kada se krajnji korisnik nalazi u višestambenoj zgradi s više suvlasnika, to podrazumijeva postavljanje novih svjetlovodnih instalacija na zajedničkim dijelovima zgrade.

Operator ( u našem slučaju A1 Hrvatska) koji ima potrebu i želi postavljati svjetlovodne instalacije unutar zgrade mora proći određenu pravnu procedure čiji su datelji objašnjeni u brošuri koju je izdao Hakom Brošuru možete preuzeti OVDJE.

Dvije su osnovne faze postavljanja ‘optičkih kabela’:

 1. gradi se i postavlja svjetlovodna distribucijska mreža (od distribucijskog čvora do zgrade)
 2. postavlja se svjetlovodna instalacija u zgradi

Za postavljanje svjetlovodne instalacije u zgradi HAKOM ne izdaje dozvolu, a mogu je postavljati ovlašteni izvođači te vrste radova.

Isto tako, suvlasnici sami mogu organizirati postavljanje optičkih kabela u zgradi i to o vlastitom trošku, odnosno trošku zgrade.

Prema članku 24.b Zakona o elektroničkim komunikacijama vlasnici ili drugi nositelji prava korištenja pristupne točke i postojeće fizičke infrastrukture unutar zgrade moraju, uz pravične i nediskriminirajuće uvjete, uključujući i cijenu, udovoljiti svakom razumnom zahtjevu za pristup koji su podnijeli operatori javnih komunikacijskih mreža.

Pretpostavka je da su postojeća priključenja korisnika neke zgrade izvedena prema sporazumima koji su sklapani u skladu s propisima. U pravilu, korištenje instalacije zgrade, koja je sastavni dio zajedničkih dijelova zgrade se ne naplaćuje.

U pravilu, vlasnici zgrade nisu voljni o svom trošku postaviti elektroničku komunikacijsku instalaciju te su stoga često operatori prisiljeni postavljati o svom trošku tu instalaciju.

ZAKLJUČAK

Dakle, imaju li operatori pravo tražiti od vlasnika zgrade da o svom trošku postavi instalaciju, odgovor je da, ali ga ne mogu prisiliti, osim:

 • u slučaju da zgrada, koja se nalazi u području gradnje svjetlovodne distribucijske mreže, nema svjetlovodnu instalaciju, operator svjetlovodne distribucijske mreže je obvezan sa suvlasnicima zgrade ugovoriti:
  • postavljanje
  • održavanje
  • upravljanje svjetlovodne kućne instalacije

do svake pojedine korisničke jedinice u toj zgradi.

Što ako pojedini suvlasnici u zgradi žele optiku?  

Ako operator javne komunikacijske mreže ima potrebu po zajedničkim dijelovima zgrade postaviti fizičku infrastrukturu i mrežu samo za potrebe pojedinačnih krajnjih korisnika usluga, obvezan je o tome:

 • dostaviti predstavniku suvlasnika pisanu obavijest te
 • ponudu za sklapanje sporazuma o izgradnji fizičke infrastrukture i pristupne točke za potrebe cijele zgrade.

U slučaju neprihvaćanja ponude za sklapanje sporazuma, suvlasnici mogu zabraniti postavljanje fizičke infrastrukture samo za potrebe pojedinačnih krajnjih korisnika usluga isključivo ako:

 • postoji odgovarajuća zajednička fizička infrastruktura unutar zgrade ili
 • suvlasnici (u roku od 60 dana od dana kada je predstavnik suvlasnika zaprimio pisanu obavijest o namjeri postavljanja takve fizičke infrastrukture samo za potrebe pojedinačnih krajnjih korisnika usluga) o vlastitom trošku postave odgovarajuću zajedničku fizičku infrastrukturu za potrebe cijele zgrade.

ŠTO NAM DONOSI INTERNET S OPTIČKOM VEZOM

 1. Optički će Internet u vaš dom donijeti još bržu i pouzdaniju Internet vezu.
 2. Optika će u vašem domu stvoriti preduvjete za pametne usluge poput pametnog doma i mnogih drugih koji će uskoro postati dio našeg svakodnevnog života.
 3. Kada instalirate optiku, više nikada nećete trebati novu telekomunikacijsku tehnologiju, čime dugoročno podižete vrijednost svoje nekretnine.
 4. Instalacija je brza i jednostavna, pogotovo ako je instalacija telekomunikacijske opreme provedena kroz instalacijeske cijevi

UKOLOKO NEMATE INSTALACIJESKU CIJEV ILI BUŽIR ?

Alternativa provlačenja instalacije kroz bužire je slijedeća:

 • Instalater će provesti tanku optičku nit kroz vaš stan od ulaznih vrata do točke gdje se će se nalaziti modem
 • da bi to napravili, morat će na ulazu ili gdje je zgodno u stan probušiti malu rupu potrebnu za provlečenje samo niti ili niti s konektorom
 • do samog uređaja (modema)  napravit će nadžbuknu instalaciju vrućim lijepljenjem prozirnog optičkog kabela ili će prozirni optički kabel postavljati u male kanalice. Vaša instalacija bit će gotovo nevidljiva.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply